Styrelsen

Ordförande
Nina Eknander

Vice Ordförande
Oliver Schäfer

Sekreterare
Selma Hamza

Ledamot
Håkan Jarlsten

Ledamot
Arnela Beslic

Ledamot
Kofi Gyan

Suppleanter
Tommie Svensson
Jacob Landegren
Rauf Gutic
Revisor
Helena Ekbäck

Revisor Suppleant
Susanne Arnudd

Auktoriserad Revisor
Jonas Åkerlind

Valberedning
Kyriakos Mylonas
Christian Hafström
Claudio Loyer Vergara

SBC Förvaltare

Epost Kundtjänst

Styrelsen kan nås på epost via adressen:
styrelsen